Pages

0 comments


RANCANGAN MENGAJAR

Nama Kelas                             : kekwa

Bilangan Murid                       : 23/25

Umur                                       : 5 Tahun

Minggu & Hari                        : Minggu 3& Rabu

Tarikh                                      : 24/4/ 2012

Cadangan Masa                      : 45 Minit(9.00-9.45)

Tema                                       : kerendaan udara

Tunjang utama                        : komunikasi-bahasa Malaysia.
Tunjang yang disepadukan     :  sains dan teknologi-awal matematik

Standard pembelajaran utama:
i) (BM 1.1.7) Mendengar arahan dan memberi respon.

Standard pembelajaran yang disepadukan:
I) (ST 7.1.7) Membilang secara menaik 1-10 dan memberi respon.
II) (ST 6.4.4) melengkapkan corak berulang yang di berikan.  

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid boleh :

i) mendengar arahan dan memberi respon.
ii)membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1.
iii)melengkapkan corak berulang yang di berikan.
Pengetahuan sedia ada : sebilangan kanak-kanak telah mengenali beberapa jenis kerendaan udara
seperti belon udara.

Penerapan nilai : bersungguh-sungguh ,memberi perhatian, kerjasama, keberanian.

Alat bantu mengajar : alat maujud, kad imbasan, dam yang bergambar kerendaan udara,
                                   Lembaran kerja.

KBKK : Menjana idea.

Kosa kata : belon udara, helicopter, roket, kapal terbang.
Langkah / Masa
          Aktiviti Guru
           Aktiviti Murid
        Catatan / ABM
 
  Set Induksi
   ( 5 Minit )
 • Guru masuk ke dalam
kelas sambil memberi salam.
 • Guru berjalan sambil
Membuat aksi seperti kapal ter
Bang. Apakah yang guru sedang
Buat murid-murid berseeta alat
Maujud.
 • Guru memilih kanak-
Kanak secara rawak ke hadapan
Dan meyebutkan kerendaan
Udara yang mereka tahu.
 • Guru menerangkan ke
Pada murid-murid tentang apa
Yang akan dipelajari pada hari.
Adalah kerendaan udara.

 • Murid menjawab salam
 guru dengan sopan.
 • Murid melihat gelagat
guru. • Murid memberanikan
Diri untuk kehadapan.


 • Murid memberi perha
Tian.


ABM : alat maujudt
Objektif : (i)
Nilai : Memberikan
perhatian
KBKK :
Menjana idea.
  
    Langkah 1
   ( 10 Minit )

 • Guru menerangkan tenta
Ng kerendaan udara dengan me
Nggunakan kad imbasan.
 • Guru memilih secara raw
Ak kepada murid untuk datang
Ke hadapan dan menamakan
Kerendaan udara tersebut.  
 • Guru menerangkan ten
Tang kiraan 1-10 dengan mengg
Unakan alat maujud.
 • Guru mengeluarkan lirik
Lagu tentang kerendaan udara
Dan nyanyi bersama.
     .

 • Murid memberi perha
Tian.

 • Murid begitu tertarik
dengan penerangan yang
diterangkan oleh guru.

 • Murid memerhatikan
 yang ditunjukkan dengan
penuh semangat .
 • Murid mendengar
dan mengikuti bersama-sama
untuk menyanyikan lagu.

ABM : Lagu, kad imbasan.
Objektif : (ii)
Nilai : Memberi respons .
KBKK :
Menghubungkaitkan.

  
   Langkah 2
   (15 Minit )

 • Guru menerangkan kepada
murid untuk melakukan aktiviti
pembelajaran aktiviti luar.  

 • Guru menerangkan
kepada murid cara bermain
“dam”
-          Pertama, murid-murid
Perlu mengambil pertanda untuk
Giliran bermain.
-          Kedua,murid-murid ber
Main mengikut giliran.
-          Ketiga, murid-murid
Di kehendaki berpatah balik
Jika terkena halangan dan
Membilang secara menurun.

 • Guru membentuk dua
Kumpulan.
 • Guru imbas kembali
Pembelajaran pada hari ini.


 • Murid mendengar
 penuh perhatian ketika
guru memberi penerangan.

 • Murid memberi
perhatian ketika guru
menerangkan cara bermain
baton.

 • Murid melakukan
aktiviti .
 • Murid duduk dalam
 kumpulan masing-masing

ABM :  permainan dam
Objektif : (iii)
Nilai :kerjasama
Kerjasama, Ketekunan,
Mendengar arahan.
KBKK :
Menjana idea.
     
      Penutup
     (5 Minit)

 • Guru menerangkan arah
An untuk membuat lembaran ke
Ja.
.
 • Guru memberikan lemb
Aran kerja.
 • Guru memberi lembaran
Kerja sebagai kerja rumah.

-          Murid memberi perhatian.

-          Murid menerima lembaran kerja.

-          Murud-murud membawa pulang.
ABM :, lembaran kerja
Objektif : (i),
Nilai :
Memberi respons.
KBKK :
Menyelesaikan masalah.
                                                            LAGU KANAK-KANAK

                                                            Ayahku pulang dari kota,
                                                           Ayahku belikan permainan,
                                                           Permainan kerendaan udara,
                                                           Belon udara,helicopter,
                                                          La,la,la,la,la,,,,,
                                                          Ayah belikan permainan,
                                                          Permainan kerendaan udara,
                                                          Roket dan juga kapal terbang,
LEMBARAN KERJA


NAMA:_____________________                        TARIKH:________________________


Padankan gambar di bawah.
                                                                                

                                                                                 
.                                                           .


                                                                                                                                                                                                                       .                           .                            .                            .